ONDERWIJS

ONDERWIJS

REGGIO EMILIA

SCRAP verzorgt studiedagen over Reggio Emilia, voor docenten, PABO studenten, pedagogisch medewerkers, medewerkers in de kinderopvang en andere geïnteresseerden.Reggio Emilia is een stad in Noord Italië waar kleuterscholen en kindercentra sinds 1945 werken volgens de methode van de leerkracht Loris Malaguzzi.Centraal in zijn methode, nu wereldwijd bekend als deReggio Emilia-benadering, staat het serieus nemen van kinderen en hun gedachten. De benadering is erop gericht deze gedachten te vertalen in concrete vormgeving, objecten, collages, poëzie en andere uitingen.Kinderen zijn gericht op communicatie. Niet alleen met gesproken en geschreven taal maar ook via mimiek, geluid, beweging, dans, drama en muziek. Daarnaast willen ze de wereld om hen heen onderzoeken.


In de Reggio Emilia-benadering werken kinderen in kleine groepjes waarin ze leren van elkaar, over elkaar, over zichzelf en over de wereld.Ook worden de ouders, andere volwassenen, de omgeving en de stad waar de school staat nauw betrokken bij de activiteiten van de kinderen. Creativiteit speelt een belangrijke rol in de Reggio Emilia-benadering. Er is veel aandacht voor architectuur, inrichting, lichtval, kleuren en materialen.

STUDIEDAG

SCRAP biedt samen eventueel met het creative consultancy een studiedag aan over de Reggio Emiliabenadering. Deelnemers leren daarbij anders naar kinderen te kijken en ervaren de mogelijkheden van hergebruik van materialen. Aan het einde van de studiedag weten de deelnemers hoe ze dit over kunnen brengen op kinderen.

CREATIVE CONSULTANCY

Over het creative consultancy: het creative consultancy ontwikkelt beeldende creatieve projecten voor onder meer het basisonderwijs, kinderopvang en bibliotheken. Daarnaast geeft het creative consultancy inspirerende trainingen aan leidsters in de kinderopvang, onderwijzers en bibliotheekmedewerkers. Ook verzorgt het Recyclehuis educatieve programma’s bij (inter-) culturele evenementen en ontwikkelt het creative consultancy lesbrieven naar aanleiding van theater- voorstellingen en exposities. Klik hier voor meer info over cc educatie voor beeldende educatie.